Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich

 

Nawigacja


Realizacja PROJEKTU

Zajęcia logopedyczne

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Grudzień 2010

 

     Zajęcia logopedyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich oraz filii w Przyworach prowadzone są w trzech grupach, każda z grup liczy trzy osoby. Zajęcia rozpoczęły się 14 grudnia, zostały zrealizowane dwa zajęcia w każdej  grupie.

    W czasie pierwszych zajęć ustaliliśmy regulamin grupy i zasady zachowywania się w czasie naszych spotkań. Uczniowie zostali zapoznani z tematyką  oraz zostało przeprowadzone wstępnie badanie mowy.  W czasie zajęć dzieci poznały proste ćwiczenia aparatu artykulacyjnego oraz został zaprezentowany prawidłowy sposób oddychania, który uczniowie przećwiczyli.

 

 

Rozwijane i osiągane umiejętności kluczowe :

 1. Rozbudzenie, zainteresowanie ćwiczeniami logopedycznymi.
 2. Usprawnienie pracy narządów mowy.
 3. Wzmocnienie własnej samooceny i chęci pokonywania trudności

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Styczeń 2011

 

    W miesiącu styczniu przeprowadzono 11 zajęć logopedycznych w trzech grupach w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich oraz filii w Przyworach.

 Tematem pierwszych zajęć był „Zimowy wiatr”, na zajęciach tych uczniowie zapoznali się z prawidłową wymową głoski „sz”, została usprawniona percepcja słuchowa.

Tematem kolejnych zajęć był temat: „Szafa Szymona”, celem zajęć było utrwalenie głoski „sz” w sylabach, wyrazach i zdaniach oraz doskonalenie pamięci słuchowej.

„Karnawał- czy lubimy bale karnawałowe?”to temat przewodni zajęć trzecich, w czasie których uczniowie wykonywali ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe oraz słuchowe. Celem zajęć było różnicowanie głosek s-sz.

Na ostatnich zajęciach w miesiącu styczniu, których temat brzmiał „Pociąg” uczniowie różnicowali głoski opozycyjne, usprawniali motorykę warg i języka oraz uczestniczyli w zabawach grupowych.

 

Rozwijane i osiągane umiejętności kluczowe :

 1. Rozbudzenie, zainteresowanie ćwiczeniami logopedycznymi.
 2. Usprawnienie pracy narządów mowy.
 3. Wzmocnienie własnej samooceny i chęci pokonywania trudności.
 4. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
 5. Rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej.
 6. Rozwijanie słuchu fonemowego.
 7. Rozwijanie wyobraźni dziecka.
 8. Rozwijanie ogólnego rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

 

 

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

w PSP w Kątach Opolskich

luty 2011

 

    W miesiącu lutym przeprowadzono 5 zajęć logopedycznych w trzech grupach w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich oraz filii w Przyworach.

 Tematem pierwszych zajęć był temat „Czapka Czarka ” na zajęciach tych uczniowie zapoznali się z prawidłową wymową głoski „cz”, oraz rozwijaliśmy koncentrację uwagi poprzez grę logopedyczną „Zgadywanka”.

Tematem kolejnych zajęć był temat: „Rodziny słów”, celem zajęć było utrwalenie głoski „cz” w sylabach, wyrazach i zdaniach oraz różnicowanie głosek opozycyjnych c-cz. Wzbogacaliśmy również słownik dziecka poprzez tworzenie rodzin wyrazów.

 

Rozwijane i osiągane umiejętności kluczowe :

 1. Rozbudzenie, zainteresowanie ćwiczeniami logopedycznymi.
 2. Usprawnienie pracy narządów mowy.
 3. Wzmocnienie własnej samooceny i chęci pokonywania trudności.
 4. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
 5. Rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej.
 6. Rozwijanie wyobraźni dziecka.
 7. Rozwijanie ogólnego rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

 

 

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

w PSP w Kątach Opolskich

marzec 2011

 

    W miesiącu marcu przeprowadzono 15 zajęć logopedycznych w trzech grupach w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich oraz filii w Przyworach.

 Tematem pierwszych zajęć był temat „Wąż ”. Na zajęciach tych uczniowie zapoznali się z prawidłową wymową głoski „ż”, oraz rozwijaliśmy koncentrację uwagi poprzez grę logopedyczną „Zgadywanka”. Usprawnialiśmy motorykę artykulacyjną oraz doskonaliliśmy syntezę i analizę głoskową.

Tematem kolejnych zajęć był temat: „Zawody”, celem zajęć było utrwalenie głoski „ż” w sylabach, wyrazach i zdaniach oraz różnicowanie głosek opozycyjnych ż-z-ź. Rozwijaliśmy słuch fonemowy oraz odgadywaliśmy ciekawe zagadki, przeprowadziliśmy również zabawy artykulacyjne np. „Pożar”.

Trzy kolory” to temat kolejnych zajęć, na których utrwalaliśmy prawidłową wymowę głosek sz, ż, cz. Bawiliśmy się również w zabawy słuchowo- ruchowe tj. „Gile, wróble i sikorki”, „Król wiatru”,  „Kolorowe obrazki”.

Tematem następnych zajęć był temat „Wiosna”. Na zajęciach tych różnicowaliśmy głoski opozycyjne ż-z-ź. Ćwiczyliśmy również nasze narządy artykulacyjne przy opowiadaniu „Poszukiwanie wiosny”. Bawiliśmy się w zabawę ortofoniczną „Wiosenne porządki” oraz w zabawę słuchowo- ruchową „Wiosna, czy zima?”

Temat kolejnych zajęć to „Dżungla”, na których zapoznaliśmy się z prawidłową wymową głoski „dż” , rozwijaliśmy słuch fonemowy oraz bawiliśmy się w zabawę artykulacyjną „Dżungla”.

 

Rozwijane i osiągane umiejętności kluczowe :

 1. Rozbudzenie, zainteresowanie ćwiczeniami logopedycznymi.
 2. Usprawnienie pracy narządów mowy.
 3. Wzmocnienie własnej samooceny i chęci pokonywania trudności.
 4. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
 5. Rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej.
 6. Rozwijanie wyobraźni dziecka.
 7. Rozwijanie ogólnego rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).
 8. Nabycie umiejętności stosowania ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych.
 9. Usprawnienie słuchu fonemowego.