Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich

 

Nawigacja

Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015

2014/2015

Od 01.09.2014

I

II

III

IV

V

VI

świetlica

Biblio-teka

inne

 

Poniedziałek

1

7.40-8.25

 

 

K art.

Log 4

HIST

J.NIEM

J. Korzec

KB

 

2

8.30-9.15

J.NIEM

J.ANG

EW

J.POL

MATEM

HIST

 

 

 

3

9.20-10.05

REL

EW

EW

MATEM

J.NIEM

J.ANG

 

B

 

4

10.15-11.00

EW

EW

J.NIEM

J.ANG

REL

MATEM

 

 

 

5

11.05-11.50

EW

EW

INF

REL

J.ANG

J.POL

 

B

 

6

11.55-12.40

 

INF

REL

J. ANG

MUZ

J.POL

J.POL

 

 

 

7

12.55-13.40

K

INF

REL

K j. ang 4-6

K j. ang 4-6

PRZYR

M. Naumowicz

 

Log Prze

8

13.45-14.30

 

 

K Religijne

Kl.1-3

ZKK 4

ZKK 5

 

S. Firlus

KB

 

9

14.35-15.20

 

 

 

ZKK ind

 

 

 

S. Firlus

 

 

Wtorek

1

7.40-8.25

 

 

 

PRZY

J.NIEM

MATEM

D. Pińkowska

 

 

2

8.30-9.15

EW

J.NIEM

WF

PRZY

MATEM

TECH

 

 

 

3

9.20-10.05

EW

EW

EW

WF

PRZY

PLAST

 

 

 

4

10.15-11.00

EW

EW

EW

J.NIEM

PRZY

WF

 

B

 

5

11.05-11.50

J.NIEM

WF

INF

MATEM

J.POL

J.POL

 

 

P

6

11.55-12.40

REL

INF

J.NIEM

J.POL

WF

LW

 

 

 

7

12.55-13.40

 

K J. niem

ZKK kl.2

ZKK kl.3

INFgr.1

WF

REL

M. Naumowicz S. Firlus

 

Psych

13.00-15.00

8

13.45-14.30

 

 

K SKS

K Religijne

Kl.4-6

INFgr.1

ZKK 6

M. Naumowicz

 

 INNOWACJA

S.FIRLUS

9

14.35-15.20

 

 

 

 

R

 

 

 

INNOWACJA

S.FIRLUS

Środa

1

7.40-8.25

 

Log 2

Log 3

MATEM

WF

REL

S. Firlus

B

 

2

8.30-9.15

EW

WF

J.ANG

REL

TECH

MATEM

 

B

 

3

9.20-10.05

EW

REL

WF

TECH

MATEM

J.ANG

 

B

 

4

10.15-11.00

EW

EW

EW

J.ANG

J.POL

J.POL

 

 

 

5

11.05-11.50

J.ANG

EW

EW

J.POL

PLAST

PRZY

 

 

 

6

11.55-12.40

EW

EW

EW

J.NIEM

J.ANG

PRZY

 

 

 

7

12.55-13.40

INNOWACJA

K

INNOWACJA

K

INNOWACJA

K

Log 4

J.NIEM

K praca z ucz. zdoln.

S. Firlus

 

 

8

13.45-14.30

 

 

 

K J. niem

Log 5

KZDW

 

S. Firlus

 

 

 

9

14.35-15.20

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

Czwartek

1

7.40-8.25

K j. ang 1-3

K j. ang 1-3

K j. ang 1-3

PRZYR

R

J.NIEM

S. Firlus M. Naumowicz

 

KZDW mat 5

2

8.30-9.15

EW

J.NIEM

EW

MATEM

J.POL

J.POL

 

 

 

3

9.20-10.05

EW

EW

EW

J.POL

WF

MATEM

 

 

 

4

10.15-11.00

EW

EW

PLAST

LW

PRZYR

WF

 

P

 

5

11.05-11.50

EW

EW

TECH

J.ANG

MATEM

WF

 

B

 

6

11.55-12.40

EW

J.ANG

EW

WF

WDŻ

MUZ

 

 

P przed.

7

12.55-13.40

Log 1

 

P zdw.

WF

MUZ

INF gr2

S. Firlus

 

 

P zdw 3

8

13.45-14.30

 

 

 

INF gr2

 

 

Log 6

S. Firlus

 

 

 

 

9

14.35-15.20

 

 

 

 

K Kawiarenka internetowa

 

S. Firlus

 

 

Piątek

1

7.40-8.25

 

K ZDW

 

ZDW mat

LW

R KZDW

mat 4,6

M. Naumowicz

ADługosz

 

 

2

8.30-9.15

J.NIEM

EW

WF

J.POL

MATEM

J.POL

 

 

P

 

3

9.20-10.05

EW

EW

EW

J.NIEM

J.POL

MATEM

 

 

 

4

10.15-11.00

EW

WF

EW

HIST

Historia własna i kultura

J.ANG

 

 

 

5

11.05-11.50

EW

J.NIEM

REL

WF

J.ANG

HIST

 

 

 

6

11.55-12.40

J.ANG

EW

J.NIEM

PLAST

REL

WF

 

 

 

7

12.55-13.40

 

G K

 

 

INF gr.2

J.NIEM

S.Firlus

 

 

K SKS

8

13.45-14.30

 

 

 

 

 

INF gr.2

S.Firlus do 15.00

 

 

 

EW- edukacja wczesnoszkolna                INF- zajęcia informatyczne                        B – biblioteka             P – pedagog szkolny                                               Psych – Psycholog       R– zajęcia rewalidacyjne      ZKK – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne       ZDW – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze                      Log – zajęcia logopedyczne                       K – kółka zainteresowań                                                GK – gimnastyka korekcyjna